Geologie Generală

1. Elemente de mineralogie și cristalografie

DSCN1023
 • Definiția mineralelor
 • Definiția cristalelor
 • Sistematica mineralelor
 • Elemente de simetrie
 • Proprietăți fizice (clivaj, spărtură, duritate)
 • Proprietăți optice (transparență, luciu, culoare, culoarea urmei)

De reținut: mineral, cristal, sistem cristalografic, habitus, clivaj, duritate, spărtură, luciu (tipuri de luciu), culoare, culoarea urmei, macle, tracht, concreșteri, transparența, luminiscența, izomorfism, polimorfism, cristalizare, recristalizare, metasomatoză

Sistematica mineralelor: Elemente native, sulfuri, oxizi și hidroxizi, halogenuri, carbonați, sulfați, fosfați, silicați, zeoliți, grupa silicei

Minerale de reținut (fișă): Seria Plagioclazilor, Seria Feldspaților Alcalini,  Seria Amfibolilor, Seria Piroxenilor, Cuarț, Muscovit, Biotit, Olivină, Pirită, Calcopirită, Hematit, Grafit, Magnetit, Halit, Calcit, Dolomit, Clorit, Sericit, Epidot

2. Roci magmatice

roci_magmatice_1

Minerale cu duritate mai mare decât sticla

Minerale cu duritate mai mică decât sticla

Ciclurile Wilson

 • Compoziția magmelor (faza lichidă, solidă, gazoasă)
 • Temperaturi și presiuni
 • Procese magmatice
 • Corpuri magmatice (corpuri plutonice, corpuri vulcanice)
 • Caracteristici mineralogice, minerale primare, minerale secundare
 • Structuri și texturi 

Clasificarea rocilor magmatice: roci plutonice (faneritice), roci vulcanice (afanitice)

De reținut: Faneritic, Afanitic, Holocristalin, Hialin, Hipocristalin, echigranular, inechigranular, masiv, poros, compact, plutonic, vulcanic, roci acide, roci neutre, roci bazice, roci ultrabazice, minerale primare, minerale subordonate, minerale melanocrate, minerale leucocrate,  riolit, dacit, andezit, bazalt, granit, granodiorit, diorit, gabrou, peridotit

3. Roci sedimentare

roci_sedimentare
 • Procese petrogenetice exogene
 • Tipuri genetice
 • Roci sedimentare principale
 • Roci sedimentare secundare

De reținut: minerale allogene, minerale autigene, minerale primare (caolinit, limonit, calcit, aragonit, dolomit, anhidrit, gips, sarea gemă, glauconit), rudite, arenite, silturi, lutite, psefite, psamite, aleurite, pelite, roci carbonatice, roci argiloase, roci aluminoase, roci clorurice, roci silicioase, roci sulfatice, roci feruginoase, roci manganoase, roci fosfatice, bolovănișuri, grohotișuri, pietrișuri, nisipuri, prafuri, mâluri, conglomerate, brecii, gresii, loess, siltite, argile, marne, calcare, travertin, cărbuni, turbă, tufit (fișe)

4. Roci metamorfice

roci_metamorfice
 • Minerale comune
 • Minerale tipomorfe
 • Structuri
 • Texturi
 • Grade de metamorfism

De reținut: granoblastic, lepidoblastic, nematoblastic, sericit, clorit, serpentinit, granați, andaluzit, presiune litostatică, stres, temperatură, epimetamorfism, mezometamorfism, catametamorfism, filite, șisturi cloritoase, șisturi sericitoase, micașisturi, amfibolite, cuarțite, gnaise, eclogit, marmură5. Elemente de Paleontologie

fosila

1. Elemente de Paleobotanică

2. Elemente de Paleozoologie 

Termeni de reținut:6. Scara timpului geologic

Termeni de reținut 

7. Harta Geologică

 • Tipuri de hărți geologice
 • Structura hărții geologice
 • Probleme legate de lucrul cu harta geologică (orientare, busola geologică, 

prelevare de eșantioane)

Termeni de reținut


8. Elemente de Geologie Structurală

10404367_932320803463444_6548071964505000882_n

Falii

 • Definiţii
 • Elementele faliei
 • Clasificarea faliilor 
 • Falii gravitaţionale
 • Falii de încălecare
 • Decroşări

Termeni de reținut

DSCF4552

Cute

 • Definiții
 • Elementele unei cute
 • Clasificarea cutelor

Termeni de reținutVezi bibliografia

© Mircea Cristian VIȘAN  2017